2021-2022 AKÜYOS 4. BAŞVURU KONTENJANLARI/2021-2022 AKUYOS 4th APPLICATION QUOTAS

2021-2022 AKÜYÖS Dördüncü Yerleştirme Başvuruları 08.11.2021/19.11.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adaylar sınav puanları veya lise diploma ortalamaları ile de başvuru yapabilecektir.  Başvuru için lütfen tıklayınız

2021-2022 Fourth Placement Application will be between 08.11.2021/19.11.2021 Applicants will be able to apply with their YOS examination results or their their high school diplomas (GPA).   Please click here for application.

Dördüncü Yerlestirme Kontejanları için Lütfen Tıklayınız/Please Click Here for Fourth Application Quotas