2021-2022 AKÜYOS 3. BAŞVURU KONTENJANLARI/2021-2022 AKUYOS 3rd APPLICATION QUOTAS

2021-2022 AKÜYÖS Üçüncü Yerleştirme Başvuruları 11.10.2021/22.10.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adaylar sınav puanları veya lise diploma ortalamaları ile de başvuru yapabilecektir.  Başvuru için lütfen tıklayınız. 

2021-2022 Third Placement Application will be between 11.10.2021 and 22.10.2021 Applicants will be able to apply with their YOS examination results or their their high school diplomas (GPA).   Please click here for application.

Üçüncü Yerlestirme Kontejanları için Lütfen Tıklayınız/Please Click Here for Third Application Quotas