ANASAYFA >> ANNOUNCEMENTS >> Önemli Duyuru

Önemli Duyuru


5901  sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmüne istinaden, yukarıda belirtilen tanıma uyan ve çift uyruklu olan öğrencilerin (lise öğreniminin tamamını yurtdışında yapanlar hariç) başvuruları değerlendirilmeyecektir. Çift uyruklu öğrencilerden, anne ve babalarına ait vatandaşlık belgeleri de talep edilecek olup, ilgili yasa kapsamında değerlendirme yapılacaktır. Konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurulu’nun görüş yazısı için tıklayınız.