Yerleştirme

a) Başvurusu kabul edilen adayların başvuru yaptıkları online sistemdeki kişisel sayfalarına kazandıkları program ve kayıt yaptırabilecekleri tarih bilgileri eklenir.

b) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan yerleştirme işlemi sonucu boş kalan kontenjanlara, AKÜ Öğrenci Kabul Komisyonunun belirleyeceği tarihlerde tekrar online başvuru
kabul edilebilir.

c) Değerlendirmeye esas alınan ve Ek 1’de belirlenen sınav ve diploma puanlarına göre başarı puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

ç) Bir birime (Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksekokulu) kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların Uluslararası öğrenci kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir.

d) AKÜ Yönetim Kurulu’nun alacağı karar ile belirtilen eğitim öğretim yılı için alınacak Uluslararası Öğrencilerden Uyruklara göre sınırlama getirilebilir.

e) AKÜ kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

f) Sınav ve online başvuru ile kabul edilen adaylara kayıt tarihleri ve gerekli bilgilerin olduğu bir mektup (Kabul Mektubu) online başvuru sistemine eklenir. Adaylara ayrıca basılı bir evrak
düzenlenmez.

g) Uluslararası öğrenci adayı en fazla 5 programa (3 Lisans, 2 Ön lisans) başvurabilir.

ğ) Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder.

h) Belirtilen kontenjanların dolmaması halinde gerek görülürse, oluşturulan Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından akademik takvim dışında öğrenciler online başvuru yapması kaydıyla, puan ve tercih üstünlüğü dikkate alınarak öğrenci alımı yapılabilir.