Türkçe Yeterlik Düzeyleri

1) Öğrenim dili Türkçe olan programlara yerleştirilen adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini üniversite tarafından tanınan bir kuruluştan aldıkları belge ile belgelendirmek zorundadır. Bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Üniversite tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır.

2) Türkçe yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler ile Türkçe seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler Üniversitemiz veya diğer yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe Kurslarına katılabilirler. Türkçe kursuna ilişkin eğitim programı, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce üniversite web sayfasında ilan edilir. Bu kursu tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlara Türkçe dil düzeyini belirten sertifika verilir.

3) Kurs sonunda Türkçe yeterlik belgesini alanlar, bu belgelerini eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce ilgili birim yönetimine teslim eder. Bir yılın sonunda Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.