Türkçe ve İngilizce Hazırlık Eğitimi

A) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü veya Uluslararası öğrenci değerlendirme komisyonunca belirlenen şartları yerine getiren öğrenciler durumlarına göre kayıtları alınarak Türkçe ve İngilizce hazırlık birimlerine yönlendirilir.

1) Eğitim dili %100 veya %30 İngilizce programlara kayıt yaptıran öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı zorunludur. İlgili programa kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimi ve muafiyetiyle ilgili AKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesine tabidirler.

2) Türkçe hazırlık sınıfından belgeyle muaf olmak isteyen öğrenciler Yunus Emre Enstitüsü veya T.C. Devlet üniversitelerinden alınan Türkçe dil kursu sertifika belgeleri, Türkiye Cumhuriyetine bağlı liselerde 4 yıl boyunca öğrenim görüp başarıyla tamamlayanların aldıkları transkript belgeleri ve Türkiye’de faaliyet gösteren Üniversitelerin en az 4 yıllık fakültelerinde öğrenim görüp diploma almaya hak kazananların transkript belgeleri geçerlidir. İlgili belgeler ile AKÜ’ye kayıt olduktan sonra dilekçe ile AKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜ TÖMER) başvururlar. İlgili başvurular Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından oluşturulacak komisyon tarafından incelenir. Komisyonun verdiği karar sonucu Türkçe hazırlık sınıfından muaf olan öğrencilerin bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

3) Yunus Emre Enstitüsü veya Devlet Üniversitelerinden alınan Sertifika Belgelerinin, üniversiteye kayıt tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış olması gerekir. Üzerinde veriliş tarihi yer almayan belgeler kabul edilmeyecektir.

4) Dil seviyelerini istenilen seviyede ibraz edemeyenler AKÜ TÖMER tarafından gerçekleştirilen muafiyet ve seviye belirleme sınavına girmek zorundadırlar.

5) Türkçe yeterlik seviyeleri, AKÜ TÖMER tarafından yapılan Türkçe Muafiyet Sınavı sonucuna göre belirlenir. Bu sınavda AKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜ TÖMER) tarafından hazırlanan ve Tablo-1’de gösterilen yeterlilik düzeyleri esas alınacaktır.

6) Bir yıl içerisinde Türkçe ve İngilizce hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin AKÜ ile ilişikleri kesilir.

7) Tablo-1’de yer alan dil seviyelerinin puan aralığı AKÜ TÖMER tarafından belirlenir.

Tablo-1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Dil Düzeyleri Denklik Çizelgesi

Düzeyler Dil Seviyeleri AKÜ TÖMER tarafından kabul edilen Yeterlik Açıklamaları
Temel-1 A1 -Türkçeleri yeterli değildir.

-Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklar.

Temel-2 A2 -Türkçeleri yeterli değildir.

-Türkçe hazırlık eğitimine alınacaklar.

Orta-1 B1 -Türkçeleri lisans eğitimine başlamak için yeterli değildir.

-Türkçeleri ön lisans eğitimine başlamak için yeterlidir.

Orta-2 B2 -Türkçeleri lisans eğitimine başlamak için yeterlidir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası için lütfen tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim görmekte olan öğrencilerimiz tarafından 2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılına özel olarak hazırlanmış videolar:

Video 1

Video 2

Video 3