Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2005 yılında kurulmuş ve 2013 yılına kadar “Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Yiyecek İçecek İşletmeciliği ve Turist Rehberliği” bölümlerinde lisans eğitimi vermiştir. 2013 yılında Yüksekokulun Fakülteye dönüşmesi ile birlikte Turizm Fakültesi olarak “Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Turizm Rehberliği” bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora programı ile Turizm Rehberliği Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programlarında da lisansüstü eğitim verilmeye devam edilmektedir.

Fakültemizin misyonu, bilimsel ilkeler ışığında uluslararası rekabette ülkemiz turizm sektörünün sahip olduğu konumu iyileştirecek, insani değeri yüksek, eleştirel yaklaşıma sahip öğrenciler yetiştirerek, sektörde ülkemizin rekabet gücünü artırıcı, ulusal düzeydeki bilgi ve refahı geliştirici bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve topluma hizmet etmektir. Fakülte bünyesinde yeterli sayıda öğretim elemanımız ve idari personelimiz görev yapmakta ve 1500’e yakın öğrenci eğitim görmektedir.

Öğrencilerimizin sektöre daha kolay uyum sağlayabilmeleri için, sektörle iş birliğine gidilerek derslerin gerçek uygulamalı bir işyeri ortamında gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve 5510 Sayılı Kanunun 5/b maddesi uyarınca Afyonkarahisar il merkezinde bulunan beş yıldızlı otellerle imzalanan protokoller kapsamında öğrencilerimiz, son sınıfta güz veya bahar yarıyıllarından birinde 14 hafta boyunca ilgili otel işletmelerinde o otelin normal bir personeli gibi belli bir ücret karşılığında “İşbaşı Uygulamalı Eğitim” alma ve çalışma imkânına sahiptirler.

Söz konusu bu uygulama sayesinde, öğrencilerimize otel işletmelerindeki işleyişleri yerinde görme imkânı sunmanın yanında, bireysel ve mesleki gelişimlerine de katkıda bulunulması, sektör tarafından istihdam edilme olanaklarının arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Turizm Fakültesi Uygulama Binası’nda bulunan suit odalarımız, çamaşırhane ve ütü odası, resepsiyon, mutfak ve restoran ünitelerimizde önbüro, kat hizmetleri, servis ve mutfak uygulamaları gibi derslerini uygulamalı olarak alabilmektedirler.

Mezunlarımız özel sektörde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer kurum-kuruluş-işletmelerde orta ve üst düzey yönetici olarak iş bulabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre kamu kurum ve kuruşlarının ilgili birimlerinde istihdam olanaklarına sahip olan mezunlarımız, lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerin akademik kadrolarında da kariyer imkânı bulabilmektedirler. Fakülte bölümlerindeki ders programları ve içerikleri bu amaca hizmet etmekte ve söz konusu bu içeriklerin oluşturulmasında ilgili paydaşların istek ve ihtiyaçları göz önüne alınmaktadır.

İyi bir turizmcinin kaliteli bir eğitimin yanında beşeri ve sosyal yönünün de güçlü olması gerektiğinin bilincinde olan fakültemiz, bu doğrultuda birçok sosyal etkinliğe önderlik etmektedir. Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimizin kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde faaliyet gösteren “Turizm Topluluğu” ve “Gastronomi Kulübü” olarak iki farklı öğrenci kulübü bulunmaktadır. Turizm Fakültesi öğrencilerinin etkin çalışma ve çabalarıyla akademik yıl içerisinde kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri bulunan il ve bölge gezileri ile çeşitli konularda seminer, sempozyum, konferans, panel, söyleşi, bölüm çayları ve piknik gibi çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, badminton, atletizm gibi çeşitli sportif faaliyetleri yapabilmekte ve takımlara girerek turnuvalara katılabilmektedirler.

Fakültede Bulunan Bölümler:

Turizm İşletmeciliği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)

Turizm Rehberliği (Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi)

Turizm Fakültesi web sitesi için lütfen tıklayınız.