Teknoloji Fakültesi

Teknoloji Fakültesi, 2010–2011 öğretim yılı güz döneminden itibaren öğrenci alarak mühendislik müfredatını uygulamaktadır. Teknoloji Fakültesindeki mühendislik bölümlerinin müfredatlarının diğer mühendislik fakültesi müfredatlarından farklı olması, mezunlarına nitelikli uygulama becerisi kazandırmakta ve böylece uygulama alanındaki eksikliği giderecek nitelikte mühendisler yetiştirilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca “Erasmus ve Farabi” programları kapsamında Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde 2 yarıyıla kadar öğrenim görme imkânı sunulmaktadır.

Misyonumuz, günümüz teknolojisini ve mühendislik üretkenliği, kaynakları, zamanı, ekonomik ve iş gücü olanaklarını ve çevresel koşulları göz ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak çözümler üretebilen kaliteli bir mühendislik eğitimini öğrencilerine sağlamaktır. Vizyonumuz ise, uluslararası düzeyde tanınan, araştırmacı kimliğiyle yenilikçi ve sürekli gelişmeye açık, bilgiye erişme yollarını gösteren, etkin öğrenmeyi ilke edinmiş, ülke içerisindeki her türlü gelişim sürecine katılımı sağlayan bir yapıya ulaşmak ve paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği yapabilen, yaşam boyu öğrenim yollarını bilen mühendisler yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Fakültemizde uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte olup, tüm bölümlerin atölye ve laboratuvarları en son teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Fakültemize ait bölümlerde Otomotiv Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı, Yakıt Analiz Laboratuvarı, Otomotiv Elektrik-Elektroniği Laboratuvarı, Motor Test Laboratuvarı, Esnek Üretim Sistemleri Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Ait 6 adet Laboratuvar, CNC Laboratuvarı, Enerji ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı, Mekanik ve Makine Elemanları Laboratuvarı, Takım Tezgahları Laboratuvarı, Temel İşlemler Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli İmalat Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı, Yüzey İşlemleri Laboratuvarı, Üretim ve Süreçler Laboratuvarı, Toz Metalurjisi Laboratuvarı, Metal Teknolojileri Laboratuvarı, Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı bulunmaktadır.

Bazı analiz cihazları (XRD, SEM, XRF, DTA/TG vb.) bölüm laboratuvarlarında bulunmamasına rağmen üniversitemizin merkezi araştırma laboratuvarında mevcut olup, öğrenci ve öğretim
elemanlarının kullanımına açıktır. Öğrenci ve öğretim elemanlarımız gerek eğitim-öğretim amaçlı, gerekse AR-GE çalışmalarında bu alanları etkin bir şekilde kullanmaktadırlar.

Fakültede Bulunan Bölümler:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)

Makine Mühendisliği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)

Mekatronik Mühendisliği (Lisans Eğitimi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)

Otomotiv Mühendisliği  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)

Teknoloji Fakültesi web sitesi için lütfen tıklayınız.