Tarihçe

1992 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine 1992-1993 öğretim yılında, üç akademik birimle başlamıştır. Ancak üniversitenin tarihi, o dönemde Eskişehir
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak kurulan Afyonkarahisar Maliye Muhasebe Yüksekokulunun açıldığı 1974 yılına dayanmaktadır. Üniversitenin o zamandan bu yana, 140 binden fazla mezunu bulunmaktadır.