Sonuçların Duyurulması ve Kayıt

1) Başvuru sonuçları internette Üniversitenin web sayfasında ve http://www.akuyos.aku.edu.tr sayfasında duyurulur.

2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara uluslararası öğrenci sayfasında düzenlenen kabul mektubu yayınlanır.

3) Kesin kayıtlar ilan edilen tarihler içinde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat müracaat edilerek gerçekleştirilir.

4) Yabancı uyruklu öğrenci ofisinden “Öğrenci Belgesi” alınır.