Sağlık Hizmetleri

Üniversitemize bağlı birimlerde okuyan öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili ilk başvuru merkezi birimlere en yakın sağlık merkezleridir. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde bulunan Mediko Sosyal Merkezi, öğrenciler ile çalışanların beden ve ruh sağlıklarının korunması amacıyla çalışmalar yapmaktadır.