Özel Yetenek S. / Eğitim Dili / Hazırlık Sınıfı

1) Студенты, которые принимаются в отделения, имеющие специальный экзамен на профпригодность, дополнительно к общим правилам, должны успешно сдать экзамен, который проводится в нашем университете. Оценка заявок выполняется в соответствии с критериями Регламента тест на выявление способностей, указанными в заявке, регистрации и допуска соответствующий факультету/высшей школе.

2) Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuran adayların belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu sınav sonucunda 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.  Yükseköğretim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan almış olanlar da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmuş sayılırlar.

3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler.

4) Her yıl ilan edilecek kontenjanlar dışında, ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeyi düşünen adaylar isterlerse, Türkçe veya İngilizce dil düzeyindeki eksikliklerini gidermek ve daha sonra ilan edilecek başvuru ve kayıt tarihlerine hazırlanmak amacıyla, Üniversite tarafından düzenlenen Türkçe ve İngilizce kurslarına katılabilirler. Talep etmeleri halinde bu öğrencilere kurslara katılmak üzere kabul mektubu verilir.