Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz, öğrenci topluluk ve kulüpleriyle, öğrencilerine üniversite eğitimleri boyunca geniş bir hobi yelpazesi sunmaktadır. Bilim, kültür ve sanatın hemen her dalında bir öğrenci topluluk ve
kulübüne sahip olan Üniversitemizde öğrencilerimiz, bir yandan sosyal yaşamlarını zenginleştirirlerken bir yandan da topluluk ve kulüp faaliyetleri aracılığıyla toplumsal duyarlılık bilinçleri ile ekip ruhlarını geliştirmektedirler.

Üniversitemiz topluluk ve kulüpleri AKÜ Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi çerçevesinde kurulmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrenciler, kurmak istedikleri topluluk ve kulübün
tüzüğünü “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Uygulama Esaslarına” göre oluşturmakta ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından da topluluk ve kulüplerin kuruluş aşaması tamamlanmaktadır. Öğrenci topluluk ve kulüplerimiz seminer, sergi, program eğitimi, panel, konferans, konser, şiir dinletisi, film gösterimi/ belgesel, söyleşi/dinleti, tiyatro, sempozyum, kongre, toplantı, festival (şenlik), çalıştay, gezi/teknik gezi vb. etkinliklerle faaliyetlerini yürütmektedir. Bu etkinlikler için salon tahsisi, araç ve teçhizat temini, afiş basımı vb. konularda teknik destek verilmektedir. 2018 yılı itibari ile hizmete açılan Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Bilgi Sistemi, işleyişin daha hızlı olmasını sağlamıştır. Üniversitemiz Topluluk ve
Kulüpleri Merkezi, Vadi Cafe bitişiğinde topluluk ve kulüplerimizin kullanımına sunulmuştur. Merkezde topluluk ve kulüplerimiz tarafından kullanılmak üzere ayrı ayrı odalar tahsis edilmiştir. Ayrıca Merkezimizde 50 kişilik toplantı salonu, projeksiyon, internet ve bilgisayar da bulunmaktadır.

70’in üzerinde öğrenci topluluk ve kulübünün faaliyet gösterdiği Üniversitemizde 3 bin dolayında öğrenci faal kulüp üyesi olarak yer almaktadır.