Kütüphane

Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri, her düzeydeki eğitim-öğretim ile bilimsel araştırmaların vazgeçilmez desteği olup, bunların kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Merkez Kütüphane, bilgi hizmetleri taleplerini en üst düzeyde karşılayan, çağın gerektirdiği hizmeti en iyi şekilde sunan ve Üniversitemizin gelişimine katkıda bulunan, örnek bir bilgi merkezi olma amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarımıza hizmet vermektedir. Grup çalışma odaları ve kişisel çalışma bölümleri bulunan Merkez Kütüphane’de kitaplar açık raf sisteminde düzenlenmiştir. Gelişmiş Kütüphane Otomasyon Sistemi ile internet üzerinden kütüphanedeki kaynakların taraması yapılabilmektedir.

Ayrıca self-check (otomatik ödünç-iade) cihazlarıyla kullanıcılar işlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. 162.000’in üzerinde basılı yayın, dergi ve süreli yayın bulunan Merkez Kütüphane’de,
TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından sağlanan ve satın alınan 31 adet de Elektronik Veri Tabanı bulunmaktadır. Bu veri tabanları içeriğinde 4.418.704 e-kitap, 40.996 e-dergi ve 4.840.867 e-tez bulunmaktadır. 7/24 çalışma salonu açılarak hizmet çeşitliliği arttırılmıştır. Mevcut kitap, dergi ve bilimsel dokümanlara çağdaş ölçüler içinde yenilerinin eklenmesi yanında, ödünç verme ile yurt içi ve yurt dışı kütüphane ve bilgi merkezlerindeki bilgiye çevrimiçi ulaşım ve yararlanma olanakları da arttırılmaya devam etmektedir.