Kontenjanların Belirlenmesi ve Başvurular

a) Yükseköğretim Kurulunca yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay verilen AKÜ ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ilgili yıl için alınacak Uluslararası öğrencilere ilişkin kontenjanlar; Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün önerisi ile AKÜ Senatosunda karara bağlanarak ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzda yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

b) Uluslararası öğrenci kontenjanları ve kontenjanlara başvuru tarihi AKÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilir. Akademik takvime göre Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün uygun gördüğü yerlerde yapılacak olan sınavlara online başvurular alınır. Sınavlar ve online başvurular neticesinde kontenjanların dolmaması halinde akademik takvime uygun olarak dilekçe ile başvuru alınır.

c) Ön kayıtlar adayın beyanına göre yapılır. Başvuru esnasında ve/veya başvuru sonrasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adayların başvurusu iptal edilir. Yanlış beyanda bulunan adaylar AKÜ ye kayıt yaptırmış olsa dahi AKÜ ile ilişkileri kesilir.

ç) Uluslararası öğrenci adaylarının başvuru ve tercih yapabilmeleri için mezun veya son sınıf öğrencisi olmaları gerekir.

d) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran Uluslararası öğrenci adaylarının ilgili programda kabul edilmeleri halinde ön kayıtları alınır. Bu adayların ilgili birimin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları halinde kesin kayıt yapılır.

e) Uluslararası öğrenci alım sınavlarının yerleri, tarihleri Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Sınav ücretleri AKÜ yönetim kurulu tarafından belirlenerek, uluslararası öğrenciler için açılacak ilgili hesaba yatırılır.