Kayıt Sonrası (sırasıyla) Zorunlu İşlemler


1) Öğrenci Belgesiyle Afyonkarahisar Göç İdaresi İl Müdürlüğüne başvurmak,

2) Göç İdaresi İl Müdürlüğünden alınan T.C. numarasını İl Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,

3) İl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na “Genel Sağlık Sigortası” için başvurmak,*

4) SGK’dan aldığı belgeyi Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim etmek.

* Göç İdaresi İl Müdürlüğünden ilk defa oturma izni alabilmek için SGK da “Genel Sağlık Sigortası” yaptırmak zorunlu olmamakla birlikte tüm pasaport süresinin uzatılması vb. işlemlerde “Genel Sağlık Sigortası” mecburidir. SGK da  “Genel Sağlık Sigortası” yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılmaktadır. SGK ya ilk üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim süresi boyunca “Genel Sağlık Sigortası” tescili yapılmayacağından açıklanan sürenin aşımı sonucunda doğacak mağduriyetlerden üniversitemiz mesul değildir.