İslami İlimler Fakültesi

2012 yılında kurulan İslami İlimler Fakültesi, 2013- 2014 eğitim-öğretim yılında İslami İlimler ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerine öğrenci alarak faaliyetlerine başlamıştır.

İslam dinini ana kaynaklarından anlayıp yorumlayan, yüzyılların oluşturduğu ilahiyat ilmi birikimi ile insanlığın kazanımlarından faydalanarak kendi akademik geleneğini ortaya koyan, ahlâkî kaygıları her şeyin önünde tutan, bu toprakların kıymetini ve sahip olduğu değerleri iyi bilen, nesnelliği hedeflemekle birlikte öznel yaklaşımları da dikkate alarak önemli akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen İslami İlimler Fakültesi, alanında öncü bir
fakülte olabilme idealini taşımaktadır.

İslam bilimleri, kültür ve medeniyeti yanında din bilimleri alanında akademik araştırmalar yapıp, bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşabilen, kimliği oluşturan değerleri hem koruyup hem de geliştirerek toplumun
huzur ve devamlılığına katkıda bulunan, kültürel mirası değerlendirebilen ve bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapabilen, sistematik, tutarlı ve eleştirel bakış açısına
sahip, yaşanan hayatı, bu hayatın etkin bir üyesi olarak kendi birikimiyle yorumlayabilen ve karşılaşacağı problemlere akademik bir bakış açısıyla çözüm üretebilen nitelikli ve donanımlı ilahiyat uzmanları yetiştirmek fakültenin amaçları arasındadır.

Fakültemiz halen Ahmet Karahisari kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Geniş ulaşım imkânına sahip kampüs bünyesinde eğitim binasının yanında kütüphane, yemekhane, kafeterya ve spor salonu mevcuttur. Ayrıca Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından yaptırılarak Kredi Yurtlar Kurumuna işletmesi devredilen 300 yatak kapasiteli bir kız yurdu, İslami İlimler Fakültesi kız öğrencilerine tahsis edilmiş olup yurt yerleşim olarak kampüs bitişiğinde bulunmaktadır.

Fakültede Bulunan Bölümler:

Temel İslam Bilimleri (Lisans Eğitim)

Felsefe ve Din Bilimleri (Lisans Eğitimi)

İslam Tarihi ve Sanatları (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi )

İslami İlimler Fakültesi web sitesi için lütfen tıklayınız.