İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kuruluşu 1974 yılına dayanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üniversitemizin çekirdeğini oluşturan ilk akademik birimdir. Misyonu gereği mesaisini ve enerjisini uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmede ve bu faaliyet sonuçlarını ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmede harcamaktadır. Fakültemizin vizyonu ise, bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde ulaştığı uluslararası saygınlık ve başarıyla, öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının mensubu olmaktan gurur duydukları bir fakülte olmaktır.

6 ayrı bölümde, sayıları 100’e ulaşan öğretim elemanlarıyla eğitim-öğretim hizmetini devam ettiren fakültemizin mezunları, özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iş bulabilmekte; serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleklerine başvurabilmekte; ayrıca kamu sektöründe de kaymakamlık, maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, idari hâkimlik ve diğer birçok üst düzey sınavlarda önemli ölçüde avantaj sağlamakta; Merkez Bankası ve bankacılık sektöründe iş imkânlarına sahip olabilmektedir.

Fakültede Bulunan Bölümler:

     • İktisat (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)

     • İşletme (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)

     • İngilizce İşletme (Lisans Eğitimi, Yüksek Lisans Eğitimi)

     • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)

     • Maliye (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)

     • Uluslararası Ticaret ve Finans (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi web sayfası için lütfen tıklayınız.