Hukuk Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’nin en genç hukuk fakültelerinden biridir. Bakanlar Kurulu’nun, 21 Haziran 2010 tarihli Kararı ile kurulmuştur.

2011 yılı içerisinde, üniversitemizin merkez kampüsü (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü) içerisinde yapımına başlanan Hukuk Fakültesi binası, Afyonkarahisarlı İşadamı Merhum Asım Kocabıyık’ın desteği ile 2011 yılı sonlarında bitirilmiş, 2012 Nisan ayı içerisinde tefrişatı ve çevre düzenlemesi de tamamlanarak hizmete hazır hâle getirilmiştir. Kendi binasında faaliyete başlamasıyla birlikte fakültenin idari ve akademik yapılanması çalışmalarına hız verilmiş, bu amaçla, yeterli sayıda idari personel yanı sıra, çok kısa süre içerisinde, farklı anabilim dalları ve unvan derecelerinden öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin alımları mevzuat çerçevesinde yapılmıştır.

Fakülte henüz lisans öğretimine başlamadan önce, Fakülte’nin akademik yeterliliğinin sağlanması kapsamında göreve başlayan 23 araştırma görevlisine yönelik olarak, “Lisansüstü Seminerleri” üst başlığında çok sayıda akademik ve bilimsel etkinlik gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda ilk iki yıl içerisinde, pek çoğu disiplinlerarası olmak üzere toplam 10 bilimsel etkinlikte, yüze yakın akademisyen, konuşmacı ya da tartışmacı olarak fikir beyan etmiş, 50’nin üzerinde bildiri sunulmuştur. Eğitim öğretime başlandıktan sonra da bu etkinlikler çeşitlendirilerek sürdürülmüş, her dönem en az bir ulusal sempozyum olmak üzere, çok sayıda bilimsel toplantıya ev sahipliği yapılmıştır.

Hukuk Fakültesi, düzenlediği bu etkinliklerin yanı sıra, 2013 yılında, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından, arabulucular yetiştirmek üzere koordine edilen, Arabuluculuk Sertifika Programını açma izni alarak, profesyonel anlamda eğitim öğretim faaliyetlerine de başlamıştır. Takip eden yıllarda da söz konusu eğitimler devam etmiş, lisans öğretimine de başlamıştır. Yine 2015-2016 yılı itibariyle de Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ortak Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nı açmış, söz konusu program dâhilinde lisansüstü eğitimlerini de büyük bir titizlikle devam ettirmiş, her yıl belirli sayıda lisansüstü öğrenci alımına özen göstermiştir.

Hukuk Fakültesi, bu çalışmalarıyla, 2015 yılında Türkiye koordinatörlüğünü ODTÜ’nün yürüttüğü URAP (Universite Ranking by Academic Performance) tarafından üniversitelerin alanlara göre yapılan Türkiye sıralamasında 18. sırada yer almıştır. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi itibarıyla ikinci mezunlarını da vermiş olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, halihazırda Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarına entegrasyon çalışmalarını sürdürmekte, “Kamu Hukuku Anabilim Dalı” tezli yüksek lisans ve doktora; Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği halinde, “Hukuk Uyuşmazlığı” uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarını açmak üzere
hazırlıklar yapmaktadır.

Ülkemizin diğer üniversitelerindeki hukuk fakültelerinden farklı olmak adına, öğrencilerin lisans eğitimlerinde yeterli bilgi donanımına sahip olması için aklın ve bilimin ışığında tüm bilimsel eğitimler layıkıyla verilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin fakültemizde almış oldukları derslerin yanında, 2-3 haftada bir yapılan konferans, söyleşi ve diğer akademik etkinliklerle mesleki açıdan tecrübe kazanmalarına yönelik olarak da yoğun bir gayret sarf edilmektedir.

Hukuk Fakültesi web sitesi için lütfen tıklayınız.