Fen Edebiyat Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte 1992’de kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren bir birimdir. 5’i fen bilimleri alanında 10’u da sosyal bilimler alanında olmak üzere 15 bölüme sahiptir. Fizik, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Batı Dilleri ve Edebiyatları hariç, diğer bölümlerde normal ve/veya ikinci öğretim mevcuttur. Fen-Edebiyat Fakültesi, yaklaşık 4 bin öğrenci ile üniversitemizin en büyük fakültelerinden biridir. Fakültemizin kendi alanında söz sahibi olan 150 civarında nitelikli ve dinamik öğretim elemanı bulunmaktadır.

Fakültemiz bölümlerinin programları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile uyumlu hâle getirilmiştir. LLP/ERASMUS programları çerçevesinde aranan nitelikleri taşıyan öğrencilerimiz, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversite veya çeşitli kurumlarda bir veya iki yarıyıl ücretsiz olarak öğrenim görme ve staj yapma imkânına sahiptirler.

Fakültemiz gerek mezun verdiği öğrencilerin daha çok istihdam edilebilir olmasını sağlamak ve gerekse bilimsel araştırmalarıyla toplumsal gelişimi sağlamak için sürekli gelişme yolunda ilerlemektedir.

Fen-Edebiyat Fakülteleri, bilim insanı yetiştirmek amacıyla kurulmuş birimler olmakla birlikte çeşitli kamu ve özel kurumlarda ve bilim alanında uzman iş gücü ihtiyacını karşılayacak bireyleri yetiştirmektedir. İnsan gücü yetiştirmenin yanı sıra fen bilimleri alanında bilimin gelişmesi ve bilginin topluma kazandırılmasına katkı sağladığı gibi, sosyal bilimler alanında da toplumsal değerlerimizin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılarak devamlılığının sağlanmasında önemli katkılar vermektedir. Fen Edebiyat Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olan öğrenci, bu anlayışa uygun niteliklerle iş hayatına atılmaktadır.

Fakültede Bulunan Bölümler:

       • Arkeoloji 
 • Batı Dilleri ve Edebiyatı
• Coğrafya (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)
 • Felsefe (Lisans Eğitimi)
   • Fizik (Lisans Eğitimi, Yüksek Lisans Eğitimi)
• İstatistik  (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)
 • Kimya  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)
Matematik  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)
 • Psikoloji
• Sanat Tarihi
 • Sosyoloji  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)
Tarih / History (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi)
 • Türk Dili ve Edebiyatı (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)

Fen Edebiyat Fakültesi web sayfası için lütfen tıklayınız.Fen Edebiyat Fakültesi web sayfası için lütfen tıklayınız.