Eğitim Fakültesi

Öğretmen adaylarını yetiştiren kurumların başında gelen Eğitim Fakültelerinde bir yandan öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamak için başlangıç eğitimi yapılırken, bir yandan da eğitimle ilgili akademik çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda Eğitim Fakültesi bütün diğer eğitim fakültelerinde olduğu gibi, YÖK’ün izin verdiği alanlarda, öngördüğü programlarla alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik yönden donanımlı, motivasyonu yüksek, toplumun temel değerlerini ve ideallerini özümsemiş, üstün niteliklere sahip öğretmen adayları yetiştirmek gibi bir misyonu üstlenmektedir.

Yükselen eğitimli insan ihtiyacı genelde okulların, özelde ise öğretmen yetiştiren kurumların önemini daha çok hissettirmektedir. Bu bağlamda çağın ihtiyaçlarına uygun bireylerin yetiştirilmesinde stratejik öneme sahip olan okullarda en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenlerin toplumsal yaşamda model bireyler olarak, yeni neslin istenilen niteliklerle donatılmasındaki rolü tartışılmaz bir olgudur.

Fakültemiz bu rolü üstlenecek donanıma sahip nitelikli bir kadroya sahip olmakla birlikte, bu eğitimin en iyi şekilde verilebileceği derslik, etkinlik sınıfı, drama sınıfı, bilgisayar ve fen laboratuvarı, konferans salonu vb. yeterli fiziki donanıma da sahiptir.

Eğitim Fakültesi bünyesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği programlarında öğrenci alınmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi alanlarında lisansüstü eğitim verilmektedir.

Eğitim Fakültesinin üç temel amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek, bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek, paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmektir. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ve özel okullarda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler.

Fakültede Bulunan Bölümler:

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Lisans Eğitimi)

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 
• Fen Bilgisi Öğretmenliği  (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)
• İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)

• Temel Eğitim Bölümü
• Okul Öncesi Öğretmenliği(Lisans Eğitimi)
• Sınıf Öğretmenliği (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)

• Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi )
• Türkçe Öğretmenliği (Lisans, Yüksek Lisans Eğitimi)

Eğitim Bilimleri Bölümü
• Eğitim Programları ve Öğretim  (Yüksek Lisans Eğitimi)
• Eğitim Yönetimi
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
• Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
• Öğretim Teknolojileri
• Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
• İngiliz Dili Eğitimi

Eğitim Fakültesi web sayfası için lütfen tıklayınız.