Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, endüstrinin hemen her sektöründe ve sigortacılık ve aktüerya alanlarında istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek, ilgili ve yakın alanlarda akademik çalışma yürütmek, bölgenin gelişimine katkı sağlamak üzere 2016 yılında kurulmuştur.

Akademik ve idari yapılanmasını tamamlayan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayan Yüksekokulumuz, “endüstrinin tüm kollarıyla iletişime ve etkileşime açık yapısıyla” uygulamaya dönük 4 yıllık lisans eğitimini yetkin bir akademik kadronun gözetiminde ders, konferans, uygulama, seminer vb. çalışmalarla sunmaktadır. Bunun yanı sıra iş dünyasının ve endüstrinin her kolundaki uzmanlar ile işbirliği içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüterek topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yüksekokulda Bulunan Bölümler:

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Lisans Eğitimi)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (Lisans Eğitimi)

Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu web sitesi için lütfen tıklayınız.