Devlet Konservatuvarı

Devlet Konservatuvarı, 1999 yılında kurulmuş olup, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Konservatuvarımız eğitimcileri, bilgi ve becerilerini öncelikle öğrencileri ile paylaşmakta, kendi alanında veya ilgi alanlarında var olan tüm konu ve konulara ilgi göstermekte, öğrencisini çok yönlü yetiştirmeye ve öğrencisi ile etkin iletişim kurabilmeye özen göstermekte, gelişen ve hızla yenileri eklenen eğitim ve öğretim teknolojilerini kullanabilmekte, alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olmaktadır.

Eğitim ve öğretim süresi Türk Halk Müziği Bölümünde (Çalgı Eğitimi ASD ve Ses Eğitimi ASD) hazırlık sınıfı ile 5 yıl, Türk Sanat Müziği Bölümü (Ses Eğitimi ASD ve Temel Bilimler ASD), Sahne Sanatları Bölümü (Opera ASD ve Koro ASD) ve Müzik Bölümünde ise (Piyano ASD, Yaylı Çalgılar ASD) 4 yıldır.

Konservatuvarımız eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ve katkısıyla, bünyesindeki sanat toplulukları ile sürdürdüğü yurt içi ve yurt dışı ulusal ve
uluslararası konser ve etkinliklerle aktif temsil görevini de layıkıyla icra etmektedir.

Mezunlarımız mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda akademisyen olabilecekleri gibi, resmi ya da özel sanat kurumlarında, topluluklarda sanatçı ve sanat eğitimcisi olarak görev yapabilirler. Ayrıca pedagojik formasyon eğitimi alarak milli eğitim kurumlarında da görev yapabilmektedirler.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalına 4 bölüm mezunu öğrencilerimiz de girebilmekte ve lisansüstü eğitim bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmektedir.

Devlet Konservatuvarında Bulunan Bölümler: 

Müzik (Lisans, Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik Eğitimi)

Türk Halk Müziği (Lisans Eğitimi)

Türk Sanat Müziği (Lisans Eğitimi)

Sahne Sanatları (Lisans Eğitimi)

Devlet Konservatuvarı web sayfası için lütfen tıklayınız.