Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ticaret, uluslararası ticaret, sanayi, bankacılık ve finans sektörlerinde istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek, ilgili ve yakın alanlarda akademik çalışma yürütmek üzere 2010 yılında kurulmuş ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Yüksekokul, ülkemizdeki iktisadi ve idari bilimler alanındaki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak, sözü edilen sektörlerin operasyonel düzeyde gereksinim duyduğu yetkin iş gücüne dönük özgün bir eğitim programı uygulamayı hedeflemektedir. Eğitimin belirgin alanlarına yoğunlaşması, mezunların iş bulma şansını arttırmakta ve girişimcilik ruhunu teşvik etmektedir. Yüksekokulumuz, “iş dünyasıyla iletişime ve etkileşime açık yapısıyla” uygulamaya dönük 4 yıllık lisans eğitimini yetkin bir akademik kadronun gözetiminde ders, konferans, uygulama, seminer vb. çalışmalarla sunmaktadır. Bunun yanı sıra iş dünyasının ve sektörünün uzmanlarıyla iş birliği içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine de devam etmektedir.

Yüksekokuldaki Bölümler:

Lojistik Yönetimi  (Lisans Eğitimi)

Muhasebe (Lisans Eğitimi)

Bankacılık ve Sigortacılık  (Lisans Eğitimi)

Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu web sitesi için lütfen tıklayınız.