2019-2020 TÖMER AKADEMİK YILI KAYITLARI / 2019-2020 TÖMER ACADEMIC YEAR REGISTRATION

2019-2020 Akademik Yılı ön kayıt başvuruları için gerekli belgeler (Required documents for pre-registration applications for 2019-2020 Academic Year)

1. Dilekçe (Letter of application)
2. Pasaport fotokopisi (photocopy of the passaport)
3. Fotoğraf (1) (one photograph)
4. Dekont (Bank receipt)
Banka: Vakıfbank, Afyonkarahisar Şubesi
IBAN no: TR10 0001 5001 5800 7303 5121 36
Hesap no (account number): 00158007303512136
Ön kayıt ücreti (pre-registration fee): 500 TL (500 Turkish liras)

Yukarıda belirtilen belge ve şartları sağlayan adaylara kabul mektubu düzenlenecektir. Kabul mektubu verilen adaylar ülkelerinden eğitim vizesi alarak TÖMER’e kayıt olabilecektir. Eğitim vizesi alamayan adaylara ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

Acceptance letter will be issued to the candidates who meet the documents and conditions mentioned above. Candidates who have received the acceptance letter will be able to register to TÖMER by getting an education visa from their country. Pre-registration fee will not be refunded to the candidates who cannot get an education visa.